Thiềm Thừ

Cóc ngọc Hoàng Long đem đến tài lộc phú quý FTT-HL-F1-17319

17,319,000 VNĐ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 19cm x 12cm x 14cm (bao gồm đế) + Khối lượng: 1.89kg + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh vượng,

Thiềm thừ Ngọc Hoàng Long Tam Thể mang lại nhiều điều may mắn FTT-HL-F3-17650

17,650,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 19cm x 13cm x 12cm (bao gồm đế). + Khối lượng: 1926gr. + Ý nghĩa: Linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh

Cóc ngọc Hoàng Long mang lại tốt lành FTT-HL-F2-20619

20,619,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 17cm x 15cm (bao gồm đế). + Khối lượng: 2.2kg. + Ý nghĩa: Linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh

Thiềm thừ ngọc Phỉ Thúy giảm thiểu rủi ro FDL110

28,800,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Phỉ Thúy A+ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 10cm x 21cm + Khối lượng: 2kg + Ý nghĩa: tượng trưng cho sự hoạnh phát tài lộc, giảm thiểu rủi ro, bình an và

Cóc ngọc Hoàng Long đem lại sự thịnh vượng FTT-HL-F2-29325

29,325,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 17cm x 20cm (bao gồm đế). + Khối lượng: 3.25kg. + Ý nghĩa: Linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh

Cóc ngọc Hoàng Long linh vật giữ của FTT-HL-F2-30700

30,700,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x 17cm x 16cm (bao gồm đế). + Khối lượng: 3.4kg. + Ý nghĩa: Linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh

Cóc ngọc Hoàng Long mang lại tốt lành cho gia chủ FTT-HL-F2-36198

36,198,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm x 17cm x 18cm (bao gồm đế). + Khối lượng: 4.2kg + Ý nghĩa: Linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh